Hårte Södra Båtklubb

Väder Hårte

För ett fritt Båtliv

   | Styrelse | Historia | Bilder | Länkar |

Hårte Södra Båtklubb stiftades den 13 april 1987 á Morskatsberget i Hårte.
Klubben är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar och stugägare i
Hårte-området inom Nordanstigs kommun i Hälsingland.

Hårte Södra Båtklubb har till ändamål bland annat följande.

Att
Ordnigställa båtplatser för sina medlemmar i en välordnad miljö med eget
klubbhus där gemenskapen kan utvecklas på bästa sätt till alla medlemmars trevnad och avkoppling
Att
Tillvarataga båtfolkets intressen i frågor rörande småbåtshamnar, uppläggningsfrågor
och allmän båtservice.
Att
Genom upplysning och information verka för ökat sjövett och ökad sjösäkerhet.
Att
Verka för och förbättra medlemmarnas navigationskunskaper.
Att
Genom olika arrangemang inom båtklubbens verksamhet öka medlemmarnas trevnad
och berika sjölivet.

Överst på sidan

Webbansvarig U. Nygårds E-post